PREBUDENIE

VZŤAHY

LIEČENIE


Čítať v existencii , ako v dobrej knihe vie každý z nás. Stačí len trochu tréningu a sebadôvery.

Určite poznáte tie "medziriadkové" informácie, ktoré ku nám prichádzajú počas rozhovoru, či pozorovaní nejakej situácie v podobe emócie, zmyslu, pocitu alebo "náhodnej: myšlienky."

Život ako taký sa nám rôzne prihovára. Niekto z nás počuje význam hovoreného cez slová,  niekto rozumie symbolom, archetypálnemu vyjadrovaniu alebo vyjadreniu cez pohyb.

V mojich článkoch a práci čerpám zo všetkých týchto zdrojov.

40 ročná sekvencia premien začala rokom 1987 a celoplanetárne prebúdzanie ukončí tento cyklus zmien okolo roku 2045. Čím si prechádzame v jednotlivých fázach a ako svet mení svoju podobu ?
Narodili sme sa do éry premien na planéte Zem a všetci ľudia spoločne podstupujeme fázy prebúdzania sa- tzv. sekvenčné mosty. Vďaka týmto časovým mostom sa nám mení pohľad na svet, sami seba a začíname zreteľnejšie vnímať akýsi "vyšší plán existencie".
Prechádzame dynamickou zmenou v dejinách evolúcie našej planéty.
Už viac ako dve storočia na nás vplýva evolučná vlna, ktorá mení štruktúry nášho bytia a existencie od základu. Čo to presne znamená a ako sa v tom zorientovať?
Druhá vlna prebudenia započala rokom 2012 a končí okolo roku 2033. Každá vlna sa v čase rozdeľuje na sekvenčné pásma - tzv. mosty. Mosty nám slúžia ako prechod z jednej energetickej frekvencie k druhej (z pravidla od nižších frekvencii k vyšším) tak, aby sa naše vedomie a telo plynule prispôsobilo k novému energetickému potenciálu.