Zastav sa a venuj si pozornosť

TELO PROSTE CÍTI.  

VYPOČUJ SA !

Telo je studnica pokladov. Stačí len spomaliť a venovať mu pozornosť. Naše telo je jeden veľký senzor, nesmierne citlivé a omnoho viac v kontakte s naším hlbším JA, než myseľ. Funguje ako radar, ktorý zachytáva signály z vonkajšieho aj vnútorného sveta. Keď sa ich naučíme vypočuť, prečítame ich, nech sú akokoľvek ukryté. 

Stačí utíšiť hlas mysle a započúvať sa do reči svojho tela.  Pod našimi emóciami prebýva naše vnútorné vedenie. Vedie nás každou minútou života. Hovorí nám, čo nás oživuje, čo nám "sedí" a čo nie. Pomáha nám vedieť, kde chceme byť, čo chceme robiť. Myseľ môže hovoriť čokoľvek, telo, ale vie, čo potrebuje a čo je pre nás dobré. V tanci sa učíme objaviť jeho vlastný jazyk. 

Prestali sme dôverovať telu, keď sme stratili dôveru v seba. 

Ako ju získať späť? 

Cieľom moje práce je naučiť ľudí znovu používať TELO ako nástroj vnútornej navigácie.

Sprevádzaním v pohybe a tanci pomáham naladiť sa na jemné vnemy v tele, ktoré tvoria základný pilier k tomu, aby sme sa vedeli opäť spojiť so svojimi pocitmi a emóciami.

Takto sa naučíš opäť získať jemnocit k sebe. Akonáhle dokážeš vnímať tieto svoje roviny,  vidíš kto za nimi býva, kto SI. Tu však dobrodružstvo života ešte len začína ...

Z tejto úrovne vedomia o sebe, dokážeš omnoho viac.


Aký tanec ponúkam ?

Predovšetkým voľný, bez choreografií a štruktúr. Hlavne ten, ktorý podporuje prežitok a spojenie s pocitmi.   

Môžeš sa potešiť voľným pohybom
v tematických tanečných programoch...
... alebo vyraziť na cestu SEBA poznania so SVETLA DANCE SYSTEM.

Tematické tanečné programy

SVETLA DANCE SYSTEM

4 moduly, ktoré zmenia Tvoje súradnice bytia :-)

SOM V TELE - tanečný modul I.
ZREJEM V TELE - tanečný modul II.
DUŠOU V TELE - tanečný modul III.
SEBOU V TELE - tanečný modul IV.

Vyber si možnosť nášho prepojenia

Vyber si tú najlepšiu cestu pre seba alebo pre skupinu žien, či mužov a vydaj na tanečno-pohybovú púť  všetkými dôležitými životnými témami.

Tanečné dielne

Všetky 4 moduly je možné postupne absolvovať počas školského roka formou pravidelných 2 hodinoviek, 1x do týždňa v uzavretej skupine v mestách BB kraja.

Tanečné workshopy

Tanečné moduly alebo inak tematicky zamerané workshopy, je možné absolvovať počas víkendu v 6 hod. programe, 1x do mesiaca na Slovensku aj v zahraničí. 

Tanečné ústranie

Pobytové tanečné ústrania sú zamerané na duchovno-tanečnú prax s cieľom otvoriť nové prístupy k telu, ako superorganizmu  a podporiť jeho "nové schopnosti".  

Prechodové ceremónie

Súčasťou tanečných modulov sú prechodové ceremónie, ktoré je možné absolvovať ako ich súčasť alebo zážitkový poldeň počas víkendu. 

Duchovno - tanečná prax

Je program, ktorý je určený pre absolventov všetkých 4 modulov. Výučba bude prebiehať v zahraničí. Prvé vzdelávanie je plánované na  sezónu 2025. 

Lektorský program

Vzdelávanie a príprava lektorov na výučbu Svetla dance system je otvorená pre absolventov všetkých 4 modulov a duchovno-tanečnej praxe, ktoré tvoria základ k ďalšiemu štúdiu.