Kontaktný formulár

svetla@zosvetla.sk

Obsah stránky

  • Materiál na tejto stránke sa považuje za duševné vlastníctvo autorky. Je možné ho slobodne zdieľať s odkazom na prameň a zdroj. Všetky uverejnené informácie na tejto stránke poskytujú uhol pohľadu na existenciu a neznamenajú preferovanú dogmatickú pravdu. Cieľom je spájať múdrosť a byť tolerantný vo vzťahu k iným systémom.  
  • Stránka poskytuje syntézu informácií z osobného bádania a vhľadov, štúdia humanitných vied, terénnych výskumov, antroposofie, epigenetiky a minimálne dvanásť ročnej praxe v oblasti seba rozvoja a kolektívnej práce s ľuďmi. 
  • Na základe princípu syntézy, tak spája viaceré zdroje do jedného celku, ktorý je obsiahnutý v jednotlivých sekciách internetovej stránky. Dodržuje princíp zdieľania, ktorý preferuje dostupnosť informácií v priestore pre všetkých. 
  • Spoplatnené vzdelávanie je určené osobám, ktoré majú záujem o posun vo svojom živote, doplniť si informácie k svojmu vlastnému bádaniu, prepojiť si súvislosti so svojimi skúsenosťami a obnoviť svoje duševné sily v poznaní a praxi.  

1 x mesačne ...

si môžeš vo svojej e-schránke nájsť články, videá a príbehy, ktoré prináša spojenie mojej práce s ľuďmi a ponúka hodnotné vhľady na život.