NASLEDUJEM ŽIVOSŤ 

Naučila som sa nasledovať ten druh energie, ktorý ma oživuje. Je to pocit, keď ma život "potiahne" a pozýva v zmysle: "Poď tu ožiješ !"  

Živosť je tok a tečie rôznymi smermi. Hlavné je naučiť sa, nezavadzať si. Živosť neznamená len krásne, veselé a farebné, ale aj hĺbavé, transformujúce a zmätočné. Jav generovať a transformovať energiu so schopnosťou vnímať tok života priamo súvisí a objavila som ho už v útlom veku.  

Záblesky "živosti" som vnímala v tanci, keď som bývala chorá a po niekoľkých minútach v pohybe, som opäť cítila silu, pri slovách, ktoré dokázali obrátiť ničotu na nový zmysel a hlavne pri konkrétnom čine, ktorý zmenil celé vyžarovanie človeka, či kolektívu. 

Mala som len prežitky, no žiadne exaktné dôkazy. Tak som sa začala vzdelávať - zoširoka :-). Moja bádateľská duša prijala výzvu pátrať po súvislostiach a humanitné vedy mi ich neustále odhaľujú v celej kráse aj dnes.

MOJOU VÁŠŇOU JE TANEC.

PROJEKT SVETLA

SvetLa je projekt mojej duše, do ktorého zrejem od malička. Postupne v ňom odhaľujem jedinečnú misiu, ktorá vo mne existuje. Premieňam ju krok za krokom cez vhľady, slová a činy, aby som ju mohla uzrieť zrodenú vo svete. Je to príbeh môjho vlastného života otvárajúceho sa dôvere a intuícií tak, aby život pre mňa získal zmysel. 

Učím sa kráčať cestou najmenšieho odporu a otváram sa schopnosti nezavadzať sebe, či druhým vo Vykročení.

Akékoľvek javy spojené s transformáciou na poli seba-rozvoja, sama vo svojom živote prežívam, ako pozorovateľ alebo "priamy účastník". Všetko odžité na vlastnej koži mi poukazuje na to, že v každom z nás je dostatok potenciálu na prebudenie ďalších schopností a každý z nás nosí v sebe plnohodnotnú misiu pre tento svet.

Vedomosti, ktoré zúročujem...

Dnes spájam svoje takmer dvanásťročné poznatky z etnológie, epigenetiky, neurovied a psychológie s prirodzeným darom "videnia a počutia" nie len  v tanci. 

V sebarozvojovej práci s ľuďmi ma inšpiruje jednoduchosť a múdrosť Andskej kozmológie, umenie posvätnej geometrie, presnosť I tingu prepracovaného v systéme Human Design, či Gene Keys, ktoré pri svoje práci používam. Mytológia ostrovných kultúr po celom svete, či bájnych civilizácií nášho sveta, poznatky Jungiánskej psychológie, či duchovnosti Steinera, ... mi ukazujú, že vždy existuje jedna NIŤ, ktorá všetky tieto systémy spája bez rozdielu.

Svoje vzdelávanie stále rozširujem a zúročujem v praxi.  Vediem tanečné dielne, workshopy a prednášky na Slovensku. Pracujem so ženskými a mužskými skupinami v rôznych témach, ktorým sú venované tieto stránky. Zmyslom tejto práce je pre mňa vždy viditeľná ZMENA A POSUN v tele, duši a osobnosti človeka.