Tvoja MISIA drieme v tvojom TELE

01.05.2023
Narodili sme sa do éry premien na planéte Zem a všetci ľudia spoločne podstupujeme fázy prebúdzania sa- tzv. sekvenčné mosty. Vďaka týmto časovým mostom sa nám mení pohľad na svet, sami seba a začíname zreteľnejšie vnímať akýsi "vyšší plán existencie".  

Človek, ako nositeľ vyššej misie

Každý z nás má svoju "misiu", ktorú si sem pri svojom narodení prináša. Aby mohla byť realizovaná a zapadla ako ďalší dielik do vyššieho plánu existencie, potrebujeme ju najprv  objaviť.

Vyššia misia je ako USBčko s informáciami a úlohami vedúcimi k naplneniu nášho skutočného poslania. Môžeme ju cítiť ako silné vnútorné volanie po hlbšom naplnení svojho potenciálu a nielen štandardov, ktoré odpovedajú bežnosti. 

SME VIAC

Ľudská bytosť je NOSIČ - všetko, čo v živote potrebujeme, nosíme so sebou. Sme dokonalým systémom kódov (génov). Naša misia je zákódovaná v našom tele ako tajná šifra, ku ktorej nás neustále smeruje náš vnútorný "navigačný systém." Potrebujeme sa ho len naučiť lepšie vnímať a používať.

Vyššia misia nesie so sebou aj vyššie úlohy a výzvy ako sú nám stanované v bežnom živote. Dokážeme s nimi pracovať z určitej úrovne vedomia, ktorú dosahujeme rozvojom nových schopností ľudského tela a rozpamätávaním sa na ďalšie "skryté" aspekty v nás. 

Každý moment v našom živote je "nastavený" na to, aby sme svoju misiu rozkľúčovali a plne realizovali svoje skutočné poslanie a úlohy s tým spojené.  

Rozprávka alebo sci-fi scenár budúcnosti?

Veru nie !

Ide o prirodzený tok života, ktorý nás nabáda rozvíjať sa v nových schopnostiach a začať vnímať aj iné úrovne našej reality okrem tej hmotnej.

Slovo energia alebo sila je skloňované vo všetkých možných prameňoch. Prichádzame do veku, kde sa tento pojem stáva predmetom nášho záujmu ako súčasť možnosti žiť a tvoriť na tejto planéte po novom.

Zorientovať sa v tejto spleti informácií je rozhodnutie podstúpiť cestu k skutkovej podstate života. Je to cesta do večnosti, plná dobrodružstva, na ktorú potrebujeme odvahu, pokoru a vôľu milovať "živé" v každej podobe.


Záleží len od jednotlivca a jeho schopností použiť syntézu na prepojenie súvislostí medzi vedomosťami, telovou pamäťou, či iným zdrojom informácií a výsledok máme pred sebou ako mapu.

Byť vedomím v tejto sfére je ako ocitnúť sa uprostred siete utkanej z jasných zámerov vyššieho vedomia a objaviť vyššie hierarchie a usporiadania vyšších poriadkov.

Nemá to veru ďaleko od vedecko-fantastického trháku z našich kín. Všetko so všetkým súvisí a aj zdanlivo malé "náhody" majú na naplnenie vyššej misie Zeme zásadný vplyv.

Telo, ako nosič kódu vyššej misie

Realizácia našej osobnej misie priamo súvisí s našim vlastným sebarozvojom. Aby sme mohli začať odhaľovať svoju vlastnú misiu duše, potrebujeme začať vedome pracovať so svojím telom.  

Všetko je v nás zašifrované 

Naše telo nie len sústava orgánov, ale super organizmus so super schopnosťami. Máme v sebe dokonalý systém kódov, inak povedané génov. 

Naša citlivá DNA čaká len na to, kedy príde podnet z vonku, aby mohla spustiť dekódovanie určitých programov, ktoré tvoria naše telo, život, či úplne novú realitu.

Ide o postoj !

Väčšina z nás si vôbec neuvedomuje, ako nás ovplyvňuje vlastný postoj, naše nálady, myšlienky, či presvedčenia. Práve určitý postoj nám môže brániť "vidieť" vyššiu múdrosť, nadhľad a  súvislosti života. 

Náš postoj určuje povahu elektromagnetických signálov, ktoré dopadajú na našu DNA  a tá následne reaguje. K tomu sa pridáva dôležitý PNI systém (emočno-imunitno-nervovo-hormonálny super systém),ktorý je hlavným komunikátorom našej pohody a bezpečia. 

"Všetko, čo vo svojom živote robíš,
rob ako misiu."

Kľúčom je pohyb

Všetko v našej existencií je v pohybe. Dokonca aj ticho má svoju hybnú silu a aktívnu dynamiku. 

"Keď rozhýbeme telo, začneme cítiť. Keď cítime a nepotláčame svoje prežívanie, vnímame energiu a odtiaľto je to už len skok ku zmene a rozšírenému vnímaniu."

A to je presne náplňou mojej práce so SVETLA DANCE SYSTEM. Tanec je najprirodzenejší a všetkým dobre dostupný nástroj pohybu. Pomáha nám rozhýbavať časti tela, v ktorých sú uložené rôzne tenzie, bloky, tlaky z presvedčení, ktorými zavadziame sami sebe na svoje ceste žiť.  

"Ozdravujeme svoje emócie, rozjasňujeme myseľ a tým
sa meníme aj fyzicky. 
Vďaka tomuto prebudeniu sa mení
náš pohľad na svet, sami seba a začíname vnímať,
že život je niečo VIAC."


Postupne ako rastieme a zrejeme, objavujeme kódy tejto misie v každodennom živote. Objavíme ich vo vlastnom učení a rozvíjame pomocou talentov a darov. Rozpletaním tohto vlákna sa kódy uvoľňujú vo forme nových návykov, zmien v myslení, či cítení. 

Jednoznačne potrebujeme sfunkčniť a zdokonaliť tieto skryté schopnosti nášho tela. Prejsť procesom individuizácie (stať sa samým sebou) prostredníctvom emocionálneho zrenia, práce s rodovým genofondom, otvorením sa schopnosti rozlišovať vlastnú zmyslovosť tak, aby nás nevábila z našej cesty preč.

Ľudské vedomie zrodené v tele je nosič nového poznania, aby sa život odvíjal ďalej. Spriadame nite osudu spoločne. Takto sa my ľudia podieľame na tvorbe sveta a sme súčasťou vyššej Misie Zeme  .