Genetické vlny prebudenia

10.03.2023
 Prechádzame dynamickou zmenou v dejinách evolúcie našej planéty. 
Už viac ako dve storočia na nás vplýva evolučná vlna, ktorá mení štruktúry nášho bytia a existencie od základu. Čo to presne znamená a ako sa v tom zorientovať?

Jednou z aktuálnych misií Zeme je náš prerod na genetickej úrovni s cieľom kultivovať ľudské vlastnosti k cnostiam a tým sa posunúť vo vedomí na novú úroveň porozumenia v medziľudských vzťahoch, nášho vesmíru a samotného života. Celá premena sa má uskutočniť v rozmedzí rokov 1987 - 2045.

Od obete k tvorcovi

Na kolektívnej úrovni podliehame rozsiahlej genetickej mutácií, ktorá nás postupne zasahuje aj na úrovni individuálnej. Spektrum nášho vedomia sa oslobodzuje z pozície obete a tvorí nové morfo-genetické pole slobody a jednoty. 

Nové vnímanie tvoríme tým, že sme schopní viac "uvidieť" vlastnú rolu obete v našich životoch. Tým, že sa vymaňujeme spod tejto nízkej frekvencie posúvame tých, ktorým sa vedomiu tvorcu otvorilo viac a súčasne otvárame toto vedomie pre tých, ktorý sa prebúdzajú. 

Je to ako jemná pavučina vedomia, ktorej dávame viac a viac pozornosti. Spolupracujeme. 

Mentalita obete & tvorcu 

Mentalita obete je fáza zrenia našej duše, pre ktorú je charakteristická emócia strachu a súvisí s nervovými spojmi tzv. plazieho mozgu, ktorý zodpovedá za naše individuálne prežitie. 

Tento nevedomí strach v nás vytvára presvedčenie oddelenosti od okolitého sveta a človek v tomto vedomí nadobúda pocit, že je vydaný na nemilosť osudu a boju o prežitie. 

V komunikácií dokážeme túto mentalitu odhaliť napríklad tak, že svoj názor začneme vášnivo vysvetľovať, obhajovať alebo vyviňovať sa zo situácie. Vyslovene bojujeme o svoje presvedčenie, aby sme ostali vo svojom bezpečne vytvorenom priestore a neprijímame, či až odmietame iný uhol pohľadu.

Chránime našu zraniteľnosť a nechceme ju ukázať svetu. Staviame okolo seba štíty obrany, aby sme si zabezpečili prežitie a neprišli o svoj status, mienku, pozíciu a pod. 

Vina a hanba sú hybnými silami nášho konania. Pocity viny nás nútia obVINIŤ z našich pocitov, neúspechu, choroby radšej celý svet, systém, ľudí, "dobu", ako by sme si mali priznať, že za svoj život sme plne zodpovední len my sami. V prevzatí plnej zodpovednosti a uznanie schopnosti tvoriť svoj život nám bráni pocit HANBY. 

Uvedomenie si týchto skutočností nás môže inšpirovať k vykročeniu z vlastného tieňa a otvoriť nám úplne nové pocity zo seba a života, v ktorom môžeme naplno uplatniť svoj vlastný potenciál. 

Niekedy sa v tom však nedokážeme "spoznať", pretože máme oslabenú rozlišovaciu schopnosť.  Na to je ideálnym "bonzákom" naše telo. Telo nás nikdy neklame a povie pravdu. Je kľúčom k poznaniu a nesie v sebe všetko, čo pre svoj život potrebujeme. 

Vo voľnom neštruktúrovanom tanci to na svojich dielňach jasne vidím - zvesené plecia, oslabené svaly krčnej chrbtice, "ťažké nohy", zovretá hruď, stratené ruky v pohybe alebo úplne nepohyblivé a mnoho ďalších signálov, ktoré porozprávajú príbeh o človeku aj bez opisu slovom. 

NAOPAK - Vedomie TVORCU prezradí človeka pri odchode z dielní pevným postojom, otvorenou hruďou, správne posadenými lopatkami, pohybujúc sa v ľahkosti celou sálou, iskrou v očiach a nápaditým humorom. 

Charakteristickým znakom tohto vedomia je posilnená schopnosť a vôľa prijať plnú zodpovednosť za svoje myšlienky, pocity, slová a činy. V tele následne objavujeme euforickejšie pocity, ako je radosť, vďačnosť, súcit a v rovine myšlienok sa nám objavuje viac a viac nápadov na to ako obohatiť svoju každodennosť. 

Táto fáza nášho rastu má niekoľko rovín rozvoja cez, ktoré začíname vnímať viac to, čo chceme, nie to na čo sme naučení. Pozornosť obraciame k iným aktivitám a naprávame svoje hranice. Takto otváraný potenciál k nám priťahuje nových ľudí, príležitosti a v tom istom svete zrazu vidíme veci, ktoré  boli pre nás inokedy nemožné, či neviditeľné. 

Z Ego Ja do Ego My

Počas celej genetickej sekvencie prebúdzania sa do vyššej verzie SEBA nastáva "kultivácia" našej osobnosti, našich prejavov smerom do okolia, určenie si nových  volieb a otvorenie sa do vyššej slobody na základe prijatia zodpovednosti za svoj život v tele.

Pohľad "Ja, mne sa deje, dajte mi, zobrali mi a pod." postupne mizne a nahrádza ho vyššie vedomie nášho vnútorného poslania. Každý máme totiž svoju vlastnú misiu, ktorú si sem prinášame v tele ako kód pre vek, kedy dosiahneme určitý bod zrenia, aby sme mali tú správnu silu a schopnosti ju rozkľúčovať.

Vo filmovom svete by som to prirovnala ku dobrodružným filmom, kde sa skupina odvážlivcov vypraví hľadať dávno stratený poklad. Presne takúto cestu dobrodružstva môže podstúpiť v živote každý z nás a na vlastnej koži. 

Práve táto výprava nás dovedie k širšiemu chápaniu súvislostí, kde Ego Ja nahradí nové, tzv. Ego MY. Keď "poriešim" seba, odvinie sa ďalšia fáza nášho rastu, ktorá začne "riešiť" aké dopady na svet má moje konanie a čo s tým môžem urobiť. Nejde o súdenie druhých a nazeranie im do kariet. Objavujeme v sebe skutočnú lásku a povolanie, ktoré chceme vykonávať. Chceme prinášať úžitok nie len pre seba, ale aj pre svet. A to je základný znak hojnosti a dospelosti.

Ego My nás privádza k tomu, že začneme vnímať seba ako SÚČASŤ jedného celku a pocit oddelenosti v tejto fáze padá na nulu. Vnútornú misiu kódujeme svojimi činmi a láskyplným prístupom k sebe a svetu. O tom ako túto misiu v sebe uvidieť si môžete prečítať v článku: Tvoja misia drieme v tvojom tele.

Genetické vlny prebudenia v sebe nesú tri významné priesečníky planetárneho prebúdzania v priebehu štyridsiatich rokov. Aké to sú sa môžeš dočítať v nasledujúcom článku.

Tri priesečníky prebudenia