Sprievodca modulom

Vitaj v druhom tanečnom module, kde sa ponoríš za svojim vzťahom k sebe.

Modul ZREJEM V TELE je zameraný na proces premeny postojov z detstva a puberty a tým otvára cestu zrenia v témach, ktoré nás často na nevedomej úrovni ovplyvňujú v tvorbe svojho života a vo vzťahoch. Dupkajúce narcistické Ego z detstva alebo zaseknutie v "Jástve" puberty dokážeme v pohybe premeniť a uvoľniť  do novej energie využiteľnej v sociálnej , psychickej a fyzickej oblasti človeka.  


POPIS MODULU

TEMATICKÉ OKRUHY

ROZSAH MODULU

 • v tanečnom module sa zoznámiš s metódou práce v morfo-genetickom poli a kontemplatívnym tancom. Táto metodika ti pomôže  pri práci s vybranými témami životného cyklu človeka v pohybe a tanci. 
 • naučíš sa  vedome vnímať, pomenovať a spracúvať traumy, či  bloky z obdobia dospievania 0-21 rokov. 
 • psychologicky prínosom je  premena postavenia v rodinnom a spoločenskom systéme, čo je spojené s prílevom energie do tela a obnovenou "chuťou do života". 
 • fyzicky dochádza k hlbšiemu uvoľneniu tela, spojeniu s pocitmi, ktoré boli ukryté pod nánosom už nefunkčných presvedčení a možnosti podporiť schopnosť byť sám/a sebou. 
 • dôkladne spoznáš 5 dôležitých vývojových etáp života - rodičovské obdobie- Matka, Otec, obdobie puberty, etapu vstupu do spoločnosti  a tému smrti. 
 • tanečno-pohybové techniky v kombinácií s úlohami prinášajú odľahčenie v rozhodovaní, otvorenejšie vzťahy, vymedzenie hraníc, opustenie vrtochov z dospievania, ...
 • Získaš praktické pomôcky a návody do svojho života, ktoré využiješ aj mimo tanca vo svojej každodennosti. 

Tematické okruhy tvoria základnú štruktúru tanečných dielní, či workshopov Svetla Dance System

Individuálne podľa tanečnej skupiny môžu byť chronologicky menené, či doplnené o ďalšie témy podľa nastavenia a potrieb tanečníkov v skupine tak, aby bol zachovaný transformačný charakter programu a celého modulu.

1. Metodika kontemplácie a morfogenetických polí. (2x TD)

2. Cyklus zrodu - Matka (4x TD)

3. Cyklus detstva - Otec (4xTD)

4. Cyklus puberty - Jástvo (4x TD)

6. Cyklus spoločnosť (3x TD)

7. Cyklus smrť (4xTD)

8. Záver - absolvenstký list


Súčasť modulu tvorí 5 prechodových ceremónií, viazaných na ukončenie každého cyklu. 

Prechody medzi otvorením a zatvorením ďalšieho cyklu sú významným prvkom, ktorý pomáha k vykoreneniu pôvodných presvedčení a integrácií nových zápisov so samotného procesu prechodu. 

Modul je určený len pre absolventov tanečného modulu č.1, SOM V TELE.

 • Tanečný modul ZREJEM V TELE je možné absolvovať formou tanečných dielní (len v mestách BB kraja) alebo celodenných workshopov (celé SVK).
  • 24x tanečná dielňa: trvanie 120 min. /1x týždenne
  • 8x tanečný workshop:  trvanie 6 hod. / 1x mesačne (3 hod. doobeda , pauza na obed 3 hod. poobede) 9:00 -12:00 / 13:30- 16:30 pre skupinu cca. 10 ľudí.

VIDEO PODPORA

Súčasťou druhého modulu je video podpora, ktorá obsahuje ďalšie poznatky rozvíjajúce hlbšie súvislosti k tematickým okruhom tanečného modulu, formou kurzov, tréningov, návodov, či praktických techník.

VIDEO podpora 

 • ZRANENIA 
 • POLARITA 

VIDEO kurzy (mimo poplatku)

 • SILA RODU
 • SMRŤ - POMINUTEĽSNOSŤ ŽIVOTA

ZREJEM V TELE

Termín: september 2023  -  marec 2024 Miesto: Banská Bystrica (Niyama Yoga Studio) Počet stretnutí:  24 týždňov Modul obsahuje: 19x tanečná dielňa 4x prechodová ceremónia (3hodinová ceremónia mimo termínov tanečných dielní) + 1x sadenie stromčekov  Komplexný polročný program je možné uhradiť na 3 alebo 5 splátok: V prípade 3 splátok: platba ako rezervácia do celého modulu č. 2 je suma 70€ platba je 200 € platba je 200 € (poplatok za prechodovú cerémóniu) V prípade 5 splátok: platba ako rezervácia do celého modulu č. 2 je suma 70€ platba: 100€ platba: 100 € platba: 100 € (poplatok za prechodovú cerémóniu) platba: 100€ (poplatok za prechodovú cerémóniu) Veľmi dôležitou súčasťou okrem "domácich úloh" je vzdelávanie a domáce samoštúdium. Vždy Vás tieto témy veľmi zaujímali na dielňach, aby sme neukracovali čas pre pohyb, tak budete môcť využiť túto veľmi dôležitú doplňujúcu súčasť. VIAC O MODULE TU Termíny stretnutí: (zaznač si do diára :-). september: 26 október: 3, 10, 17, 24, 31 november: 7, 14, 21, 28 december: 5, 12, 19 - podľa dohody, idú Vianoce :-) január: 16, 23,30 február: 6,13,20 + prechodové ceremónie 5x Ceremónia MATKA - október Ceremónie OTEC - november Ceremónia MENARCHE - december/január (podľa dohody) Ceremónia SMRŤ - február Ceremónia SADENIE STROMČEKOV - apríl/máj (dohodneme v čase)

470,00 €