Vitaj v druhom tanečnom module, kde sa ponoríš do vlastných vzťahov.

Modul ZREJEM V TELE je zameraný na zmenu postoja k vnímaniu vzťahov k rodu, svetu a sebe. Zadefinuje ťa NA NOVO.

Porozumieš spleti vzťahov  vo svojom živote a rozuzlíš sa z foriem do slobody prejaviť SEBA.  

Prostredníctvom kontemplatívneho tanca a tanečných konštelácií si posvietiš na všetko, čo sa k tebe od tvojho narodenia vzťahuje a formuje ťa do podoby, v ktorej aktuálne si.  Vďaka tomuto VHĽADU na seba môžeš urobiť ďalší krok: ŽIŤ LEN A LEN SEBA V PRAVDE, bez nutnosti byť "niekto".

Kľúčom je uvoľniť sa do SEBA a nezľaknúť sa svojej sily.  

Prijmeš výzvu otočiť svoj ukazujúci prst na svet smerom k sebe? Máš odvahu ponoriť sa do vzťahov  a vystúpiť si z nich vo vyššej slobode a pravde? Dokážeš pracovať na úlohách spojených s tvojim rastom s rovnakou chuťou, ako na tých, ktoré slúžia iným ? 

Zdieľania tancujúcich žien ...

Čo získaš na tejto ceste okrem tanca?  

  • NEWSLETTER potrebný k jednotlivým témam v module. 
  • VIDEO s informáciami, ktoré sú dôležité pre porozumenie tancovanej témy na dielňach.
  • PRACOVNÝ LIST s otázkami, ktorý ťa bude sprevádzať tanečnou púťou príslušného modulu. Pomôže ti rozšíriť poznanie o sebe a prinesie ti nové myšlienky a vhľady.
  • 2 x živá ONLINE PODPORA s doplňujúcimi témami k modulu.
  • PLAYLIST  s hudbou na domácu prácu v tanci a pohybe.
  • AUDIO kontemplačné a meditačné cesty na hlbšie uvoľnenie a ponor do témy. 
  • ÚLOHY, ktoré Ti pomôžu prejsť od slov k činom a zaviesť všetko do praktického života.

Tu si môžeš rezervovať svoje miesto

ZREJEM V TELE

Kúpou tohto modulu si rezervujete miesto v tanečnej skupine. Aktuálne sa modul č.2 otvára v dvoch mestách. Dielne prebiehajú formou pravidelných stretnutí 1x do týždňa. Spoločne nás čaká 19 stretnutí + 5 prechodových ceremónií, ktoré zakončujú jednotlivé tematické cykly. VARIANTY: Banská Bystrica: začíname  5 .3. 2024 - 11.6.2024    NIYAMA YOGA STUDIO (Horná 14), každý utorok od 19:00 hod. Lučenec: začíname 15.2 .2024 - 20.6.2024 Telocvičňa Stredná zdravotnícka škola , každý štvrtok  od 16:30 hod. PLATBA: Platbu môžete uhradiť v plnej výške alebo je možné rozdeliť ju na 3 až 5 časti. Zaplatíte zálohu v hodnote 50  € a zvyšné sumy zaplatíte podľa určených splátok po dohode s lektorom. Storno podmienky: 50% storno 3 dni pred začiatkom kurzu, v prípade náhradníčky 0% storno počas kurzu 100% storno ( závažné dôvody sú riešené individuálne) Modul obsahuje: 19x tanečná dielňa 5x prechodová ceremónia  VIAC O MODULE TU !

Cena od 50,00 €