Sprievodca modulom

Vitaj v treťom tanečnom module, ktorý ti pomôže "pristáť" vo svojom tele. 

Modul  DUŠOU V TELE je zameraný na obnovu a sprístupnenie energetických zdrojov nášho tela cez prijatie celistvého pohľadu na seba samých. Tanečno-pohybová metóda prináša hlboký vhľad do zavretých častí našej duše a ich následné prijatie. To vedie k obnove vitálnych zdrojov tela a obnovuje autentickú "vzťahovosť" človeka k svetu, bez prítomnosti drám a ilúzií v takej miere, do akej sa dokáže tanečník vo svojom vedomí otvoriť. 


POPIS MODULU

TEMATICKÉ OKRUHY

ROZSAH MODULU

  • v tanečnom module sa zoznámiš s novou tanečnou metódou zameranou na prácu s vnútorným konfliktom oddelenosti od toku života a  "zdrojovania seba".  
  • naučíš sa  vedome používať svoje telo v pohybe ako "alchymistický nástroj" na premenu energie (pocitu/emócie) z jednej kvality na druhú. 
  • po "zazdrojovaní", sa oboznámiš s  novými poznatkami o silách a časo-priestorovosti vnútorného a vonkajšieho sveta človeka, čo prináša nové príležitosti k tvorbe vlastnej cesty a realizácie seba v priestore a čase.
  • Kontemplačný charakter práce v pohybe a tanci priamo podporuje schopnosť "odovzdať" seba životnej sile a otvára rešpektujúci priestor pre život druhých ľudí a vzťahu k prírode.
  • tanečno-pohybové techniky v kombinácií s úlohami spojenými s kreslením a mapovaním  prinášajú odľahčenie z "naučenej" spirituality a ezoterických vplyvov, ktoré vedú k plnohodnotnému prežívaniu seba v "obyčajnosti bytia", bez drám a ilúzií. 
  • Získaš praktické pomôcky a návody do svojho života, ktoré využiješ aj mimo tanca vo svojej každodennosti. 

Tematické okruhy tvoria základnú štruktúru tanečných dielní, či workshopov Svetla Dance System

Individuálne podľa tanečnej skupiny môžu byť chronologicky menené, či doplnené o ďalšie témy podľa nastavenia a potrieb tanečníkov v skupine tak, aby bol zachovaný transformačný charakter programu a celého modulu.

1. Metodika "zdrojovania"  (5x TD)

2. Mapovanie zdrojov (5x TD)

3. Sily existencie 

4. Roviny existencie

5. Ilúzie vs. SNY

6.  Drámy vs. VÍZIE

7. SPOJENIE v zdroji (5x TD)

8. Záver - absolventský list

Ukončenie modulu "pristátie v sebe", je spojené s kolektívnou prácou tanečnej skupiny, vo forme vytvorenia  a zdieľania podpornej aktivity, podujatia, či udalosti v umeleckej, vzdelávaco-osvetovej oblasti alebo oblasti spojenej so životným prostredím.

Modul je určený len pre absolventov tanečného modulu č.2, ZREJEM V TELE.

Tanečný modul DUŠOU V TELE je možné absolvovať formou tanečných dielní (len v mestách BB kraja) alebo celodenných workshopov (celé SVK).

  • 20x tanečná dielňa: trvanie 120 min. /1x týždenne
  • 7x tanečný workshop:  trvanie 6 hod. / 1x mesačne (3 hod. doobeda , pauza na obed 3 hod. poobede) 9:00 -12:00 / 13:30- 16:30 pre skupinu od 10 ľudí.

VIDEO PODPORA

Súčasťou tretieho modulu je video podpora, ktorá obsahuje ďalšie poznatky rozvíjajúce hlbšie súvislosti k tematickým okruhom tanečného modulu, formou kurzov, tréningov, návodov, či praktických techník.

VIDEO podpora

  • ROZDIELY vonkajší a vnútorný svet

VIDEO kurzy

  • SNY A VÍZIE

DUŠOU V TELE

Termín: september 2023 - február 2024 Miesto: Lučenec (Stredná zdravotnícka škola) štvrtky 18:45 hod. Počet stretnutí: 20 týždňov Komplexný tanečný program je možné uhradiť na 3 splátky: platba ako rezervácia do celého modulu č. 3 je suma 50€ platba je 90 € platba je 100 € Veľmi dôležitou súčasťou okrem "domácich úloh" je vzdelávanie a domáce samoštúdium. VIAC O MODULE TU Termíny stretnutí: (zaznač si do diára :-). september: 28 október: 5, 12, 19,26 november: 9, 16, 23, 30 december: 7, 14, 21 - podľa dohody, idú Vianoce :-) január: 11, 18, 25 február: 1, 8, 15, 22, 29 Po ukončení modulu DUŠOU V TELE, môžeš v druhom polroku vstúpiť do tanečného modulu č. 4 - SEBOU V TELE. 

240,00 €