Tanec s osobnostným rozvoj v jednom

viac voľnosti

Nie sú potrebné žiadne predchádzajúce tanečné skúsenosti. V tanci ťa vedie tvoje vlastné telo bez štrukturovanej choreografie.

viac energie

Práca s telom ti prinesie zásadné zmeny v emóciách, čo priamo súvisí s prísunom energie, sily a vitality do tvojho života.

viac autenticity

Cez vlastný systém tela zažiješ, čo je to integrita človeka, kde končíš ty a kde začína svet. Naučíš sa na vlastnej koži voliť si cesty v súlade so sebou. 

viac zrelosti

Reálne prežitky na tele pretavené do života k praktickému využitiu svojho plného potenciálu a možnosti dospieť k vyššej samostatnosti.

Čo získaš na tejto ceste okrem tanca?  

  • NEWSLETTER potrebný k jednotlivým témam v module. 
  • VIDEO s informáciami, ktoré sú dôležité pre porozumenie tancovanej témy na dielňach.
  • PRACOVNÝ LIST s otázkami, ktorý ťa bude sprevádzať tanečnou púťou príslušného modulu. Pomôže ti rozšíriť poznanie o sebe a prinesie ti nové myšlienky a vhľady.
  • 2 x živá ONLINE PODPORA s doplňujúcimi témami k modulu.
  • PLAYLIST  s hudbou na domácu prácu v tanci a pohybe.
  • AUDIO kontemplačné a meditačné cesty na hlbšie uvoľnenie a ponor do témy. 
  • ÚLOHY, ktoré Ti pomôžu prejsť od slov k činom a zaviesť všetko do praktického života.

Aký úžitok prináša tanečná cesta?

Vynovené schopnosti

Každý modul prináša kľúč vo forme metodiky k hlbšiemu pochopeniu svojho tela, ktorého výsledkom je vyššia schopnosť jemnocitu a rozvoj ďalších systémových schopností, ako je intuícia, empatia a súcit. 

Kompas na cestu

Schopnosť jemnocitu  tvorí základ pre vnímanie hlbších súvislostí v živote a posilňuje náš vnútorný kompas "vnímať vyšší súlad "  pri každodenných rozhodnutiach, ktoré určujú naše ďalšie kroky. 

Nová verzia seba

Poznatky z neurovedy otvárajú možnosti k rozšíreniu vedomia o sebe a svete, čo napomáha k posilneniu vnútornej autority a životnej samostatnosti. Pomocou určenej metodiky otvárajú nové vedomie v tele. 

VYKROČ NA SVOJU TANEČNÚ CESTU K SEBE

SVETLA DANCE SYSTEM 

Tak toto si chcem preveriť

Pred tým, ako nastúpiš na tvoju vlastnú tanečnú púť k sebe, môžeš si vyskúšať skrátený tanečný program,   v ktorom sa zoznámiš s lektorkou a "ochutnáš" z každého modulu niečo.

Vyber si možnosť nášho prepojenia

Vyber si tú najlepšiu cestu pre seba alebo pre skupinu žien, či mužov a vydaj na tanečno-pohybovú púť  všetkými dôležitými životnými témami.

Tanečné dielne

Všetky 4 moduly je možné postupne absolvovať počas školského roka formou pravidelných 2 hodinoviek, 1x do týždňa v uzavretej skupine v mestách BB kraja.

Tanečné workshopy

Tanečné moduly alebo inak tematicky zamerané workshopy, je možné absolvovať počas víkendu v 6 hod. programe, 1x do mesiaca na Slovensku aj v zahraničí. 

Tanečné ústranie

Pobytové tanečné ústrania sú zamerané na duchovno-tanečnú prax s cieľom otvoriť nové prístupy k telu, ako superorganizmu  a podporiť jeho "nové schopnosti".  

Prechodové ceremónie

Súčasťou tanečných modulov sú prechodové ceremónie, ktoré je možné absolvovať ako ich súčasť alebo zážitkový poldeň počas víkendu. 

Duchovno - tanečná prax

Je program, ktorý je určený pre absolventov všetkých 4 modulov. Výučba bude prebiehať v zahraničí. Prvé vzdelávanie je plánované na  sezónu 2025. 

Lektorský program

Vzdelávanie a príprava lektorov na výučbu Svetla dance system je otvorená pre absolventov všetkých 4 modulov a duchovno-tanečnej praxe, ktoré tvoria základ k ďalšiemu štúdiu.