Tu si môžete kliknúť na možnosti individuálnejšieho prístupu. Zvoliť môžete formu online alebo osobne. Objednávanie je záväzné. 

OSOBNE

ONLINE

Metóda ja spojená s pohybom a tancom. pracujem so svalovou a bunkovou pamäťou a informačným systémom tela. Je to sken, na základe, ktorého sa dá ďalej pracovať s témami uväznených vo fyzikom tele. 
ROzširovanaie vedomia pre ženy, žehnanie lona, 
Epigenetika Konzultácie hybné sily a ľudský potenciál
HD+ gene Keys
Individuálna práca - polročný program na vybraných témach
Výcvik na mieru
 vedome spolu, úprava integrity mužsko-ženskej polarity,  výcvik pre ženy - pestujem si svoju žiaru - mentoring
E-mail podpora - newslettere, za poplatok, zDARma , tréningy 5 dňové
Vzdelávanie  - komplexný pohľad na človeka ako plnohodnotný bytosť vesmúru - online podpory
polročný kurz praktický - konkrétne metódy, po lopate - návody na to ako pochopit seba a telo

konzultácia 15 mi.zDARma - prihlasovanie ONLINE