Tri vlny prebudenia

10.02.2024
40 ročná sekvencia premien začala rokom 1987 a celoplanetárne prebúdzanie ukončí tento cyklus zmien okolo roku 2045. Čím si prechádzame v jednotlivých fázach a ako svet mení svoju podobu ?

Už dlhé veky sa hovorí o rozsiahlych zmenách, ktoré zasiahnu najprv kolektívne a neskôr aj individuálne vedomie. Táto genetická mutácia má za cieľ premeniť postupne všetky kapitoly nášho života. 

Najprv ovplyvní náš vzťah k sebe ako bytosti, neskôr prídu na pretras naše vzťahy a ukončenie nekonečne trvajúceho rozkolu medzi mužskou a ženskou polaritou. 

V ďalších podobných vlnách sa postupne bude meniť náš vzťah k strave, vzdelávaniu detí, životnému prostrediu, umeniu, či budúcej technike. 

Každá vlna prináša so sebou náhly tlak a nečakané zásahy do bežnosti nášho života, následne vidíme ako sa nám pred očami staré rozpadá, niekedy až rúca, aby sa vytvoril priestor pre nové a  dlhodobú integráciu tejto zmeny do nášho systému. 


Rozdelenie vĺn prebudenia

Prvá vlna (1987-2012)

Prvá vlna prebudenia započala rokom 1987 a vplýva na nás nepretržite až do súčasnosti. 

Pre túto vlnu je charakteristické, že nás prevádza z fázy dezorientácie do fázy rovnováhy a vyššej harmónie.  

V rannom štádiu tejto vlny sme prechádzali obdobím najväčších premien vo fyzickom a psychickom systéme človeka. 

Emočný systém sa vyslovene rúcal, aby nás otváral fáze oslobodenia sa a vymanenia sa zo starých štruktúr, čo malo za následok nové vzťahové väzby, zamestnanie, záujmy, sťahovanie sa z miesta na miesto - hľadanie svojho "nového domova".

Otvorili sa nám možnosti spájať protichodné, ako napríklad umelecké  a vedné smery, mužský a ženský princíp, či východné a západné učenia. Za tento princíp spájania protichodného môže naše nové centrum vedomia SOLAR PLEXUS. 

Toto obdobie pohlo "zabehnutým" a započalo rozpad starých štruktúr postavených na mentalite obeti. Otvorilo kapitolu čistenia primárnych zranení z ranného veku nášho života a postupným tlakom pozýva k zreniu do dospelosti. 

Druhá vlna (2012 -2030)

Prínosom druhej vlny prebudenia je predovšetkým otvorenie genetického kódu k tvorbe základov nového sveta.

V tomto čase dochádza k napájaniu ľudstva na tzv. Edenské vedomie bytia. 

K harmonizácií z prvej vlny sa pridáva toto nové vedomie, prebúdzajúce nový poriadok sveta. 

Stále pokračuje prebudovávanie solárneho centra, v ktorom sa vyrovnávajú živly mužsko-ženského princípu do rovnováhy. Výsledok tohto javu sa v našich životoch prejavuje ako porozumenie voči druhej polarite a otvára v nás témy vyššieho chápania sexuality a zvedomovania si vzťahov vo svojom živote. 

Súčasne sú vzťahy vystavené tvrdým skúšam pravdivosti, dokončujú sa staré dlhy a otvára sa vedomie vyššej lásky súcitu voči sebe a partnerovi bez závislostí a v slobode. 

Vedomie o súcite k sebe a prvotnosti svojho života pred ostatným je primárnou témou našej duše.

Žijeme dobu vedomú v mnohých aspektoch života. Toto zvnútornenie sa v každej ľudskej bytosti vedie k premene sveta smerom zvnútra von.

Tretia vlna (2030 -2045)

Nástupom tretej vlny prichádzame k fáze prebudenia, ktorá v sebe ponesie nesmierne vysoké frekvencie osvietenia. 

Vrstvenie jednotlivých vĺn spôsobuje mutáciu solar plexu, ktorý  postupne preberá funkciu nového centra vedomia. 

Mentálne telo sa prejasní a všetko v našom vnútornom "hluku" stíchne. Riadenie preberie empatický solar plexus. 

Ide o náročnú premenu v genetickom kóde ľudstva, ktorá môže so sebou priniesť aj posledný vzdor opustiť staré centrum riadenia so všetkými vzorcami a pravidlami.

Táto premena prinesie do tela veľa jasnosti, čo môže byť pre  niektorých jednotlivcov  životne neunesiteľné. 

Prejaviť sa to môže fyzickou chorobou a odchodom človeka zo života. Posolstvom duše v tejto fáze je žiť a nie prežívať. 

Napriek akýmkoľvek prežitkom sa vedomie zvitalizuje a na prelome druhej a tretej vlny nastúpi definitívne vedomie radosti, uvoľnenia a blaha, ktoré sa bude postupne integrovať do hmoty nasledujúcich niekoľko generácií.


Rozšírené vedomie znamená aj získanie týchto vedomostí o tom, že svet nie je len okruh situácií okolo nás, ale súhra vyšších aspektov, ktoré na nás pôsobia, či si to uvedomujeme alebo nie. 

Medzi Nebom a Zemou je toho až zázračne veľa a ja mám radosť, že sa naše romanticko-dramatické predstavy premieňajú na funkčné využitie zákonitostí tohto vesmíru na omnoho väčšie dobrodružstvo ako by sa na prvý pohľad zdalo. 

Šťastnú cestu na vlnách evolúcie.

ZDROJ: GENE KEYS + SvetLa

Spoznaj aktuálne prebiehajúcu Druhú vlnu prebudenia a jej špecifiká, ktoré ti môžu pomôcť lepšie sa zorientovať v tom, čo sa ti deje v živote. Aký dopad majú zmeny na tvoje telo a psychiku sa dozvieš na odkaze nižšie.

Druhá vlna prebudenia 2012-2033