VLÁKNA OSUDU vízia značka gk. 6

Náš život je poskladaný z viacerých úrovní, ktoré vnímame v závislosti od toho, či životom "letíme" alebo dokážeme aj spomaliť a zavnímať ich dôslednejšie. V rovine "letu" sú vhľady koncentrované do jednej intenzívnej línie, v rovine spomalenia sa rozšíria naše obzory. Obe sú správne. 

Tieto úrovne sú ako veľká kartotéka informácií, v ktorej objavujeme nové polia súvislostí, odkazov a inšpirácie pre priestor a čas v prítomnosti a potenciálnej budúcnosti. 

Syntéza článkov v sekcií VHĽADY poskytuje súvislosti v širokom poli premien planéty Zem a nášho vedomia. Stručne zodpovedá na základné otázky a pomáha sa zorientovať v čase, kde sme a kam smerujeme. 

Poukazuje na praktické možnosti ako integrovať poznanie do hmoty cez ľudské telo a otvára potenciál pre ďalší rozvoj. Ponúka informácie zamerané na evolučný a involučný vývoj planéty, ľudstva a aj jednotlivcov. 

VHĽADY majú svoju špecifickú terminológiu, ktorá je doplnená o vysvetlenie a rôzne autorské výrazy lepšie definujúce uhol pohľadu na opisovanú situáciu.


"Ľudský osud je poskladaný z odhaľovania vlastnej misie, otvorenia svojho srdca vyšším princípom 
a uvoľnenia sa do prúdu prosperity.
Bez ohľadu na to, v akej fáze života sa práve nachádzate, 
celá cesta životom smeruje k naplneniu, láske a prosperite."


Misia Zeme

Všetko, čo vo svojom živote robíš,        rob ako misiu. 

Narodili sme sa do éry vzostupu planéty Zem a spoločne podstupujeme fázy prebúdzania sa, ktoré prinášajú svoje špecifické témy. Aktuálne sme súčasťou  prebiehajúcej druhej sekvencie prebudenia, ktorá započala rokom 2012. Čo sa nám aktuálne deje? 

Princípy tvorenia

 Jedinou definovanou istotou ľudstva     je istota zmeny.

Evolučné a involučné sily pôsobia na naše vedomie a vedú ho k zmene. Prinášajú základné indície ako tvoriť po novom. Nové princípy tvorenia nám ukazujú smerovanie tejto vlny a ukazujú, kam ľudstvo kráča. Aké sú to princípy a čo je ich podstatou?

Integrácia do hmoty

Prvým krokom k premene je krok prejsť od slov k činom.

Integrácia znamená zhmotnenie princípov a vedomia do praktického  každodenného života človeka. Nástrojom na realizáciu je ľudské telo a všetky jeho roviny, ktoré môže človek vedome využiť na život v nových frekvenciách. Ako sa to robí?


Poď "na kávičku" do hĺbky