Sprievodca modulom

Vitaj v štvrtom tanečnom module, v ktorom "vytriezvieš" a začneš žiť "novú" verziu seba.

Modul  SEBOU V TELE je zameraný na posun vedomia a tela do "novej" roviny vnímania seba a života na našej planéte. Pomocou nových poznatkov z neurovedy  je možné v tanci prebúdzať "výbavu" duševných a fyzických síl pre život "dospelého jedinca" s pevnou vnútornou autoritou pri rozhodovaní sa o vlastnom živote a rešpektujúcej stratégií na život voči sebe a existencii. 

Zamysli sa. Keby nebolo žiadnej chváli a žiadneho previnenia, kým by si bol/a?

POPIS MODULU

TEMATICKÉ OKRUHY

ROZSAH MODULU

 • tanečný modul využíva voľný tanečný prejav v kombinácií s integrovanými tanečným prvkami, tzv. "tanečnou abecedou", ktorá je súčasťou tanečno-duchovnej praxe. 
 • metodika modulu podporuje tvoju cestu sebestačnosti, učí ťa rešpektovať vlastnú vnútornú autoritu a  prežívať "dospelosť". 
 • princíp integrácie ti prinesie nové poznatky z oblasti neurovedy a získaš možnosti k premene "starého mindsetu"  na nový.
 • energeticky a fyzicky dochádza k pocitu "narovnania sa" (tela) do života, akého si oblečenia sa do svojich "rozmerov" naplno a  "vytriezvenia" z oparu života - opustenia role obete.
 • tanečným pohybom si postupne osvojíš novú "platformu" svojho tela ako superorganizmu a sveta ako živej planéty.  
 • prejdeš od slov k činom a otvoríš sa možnosti tvoriť seba v živom tele a byť súčasťou živého sveta a aktívnych projektoch. 
 • Získaš praktické pomôcky a návody do plnohodnotného života, ktoré využiješ aj mimo tanca vo svojej každodennosti. 

Tematické okruhy tvoria základnú štruktúru tanečných dielní, či workshopov Svetla Dance System

Individuálne podľa tanečnej skupiny môžu byť chronologicky menené, či doplnené o ďalšie témy podľa nastavenia a potrieb tanečníkov v skupine tak, aby bol zachovaný transformačný charakter programu a celého modulu.

1. metodika Individuizácie

2. princíp sebareflexie 

3. Integrované dieťa

4. Integrovaný muž

6. Integrovaná žena

7. Integrovaný obyvateľ planéty

8. ZODPOVEDNOSŤ tvorba komunity

9. SAMOSTATNOSŤ realizácia misie

10. Záver 

Modul je určený len pre absolventov tanečného modulu č.3, SEBOU V TELE.

Tanečný modul SEBOU V TELE je možné absolvovať formou tanečných dielní (len v mestách BB kraja) alebo celodenných workshopov (celé SVK).

 • 20x tanečná dielňa: trvanie 120 min. /1x týždenne
 • 7x tanečný workshop:  trvanie 6 hod. / 1x mesačne (3 hod. doobeda , pauza na obed 3 hod. poobede) 9:00 -12:00 / 13:30- 16:30 pre skupinu od 10 ľudí.

VIDEO PODPORA

Súčasťou štvrtého modulu je video podpora, ktorá obsahuje ďalšie poznatky rozvíjajúce hlbšie súvislosti k tematickým okruhom tanečného modulu, formou kurzov, tréningov, návodov, či praktických techník.

VIDEO podpora

 • INDIVIDUIZÁCIA BYTOSTI
 • NOVÁ VERZIA SVETA

VIDEO kurzy

 • OSOBNÁ MISIA
 • ŽIVOT NA ZEMI