.

Človek ako nositeľ misie  

Každý z nás má svoju "malú" misiu, ktorú si sem pri svojom zrodení prináša. Kódy tejto misie objavujeme postupne vo svojom živote v situáciách, ktoré sú zavesené na pripravenom vlákne nášho osudu. Objavíme ich vo vlastnom učení a rozvíjame pomocou talentov a darov. Rozpletaním tohto vlákna sa kódy uvoľňujú vo forme nových návykov, zmien v myslení, či cítení. Ľudské vedomie zrodené v tele je ako nosič nového poznania, aby sa život odvíjal ďalej. Spriadame nite osudu spoločne. Takto sa my ľudia spoločne podieľame na tvorbe sveta a sme súčasťou vyššej Misie Zeme. 

Človek ako nástroj misie

Ľudský osud je poskladaný z troch častí. Z odhaľovania vlastnej misie, otvorenia svojho srdca vyšším princípom a uvoľnenia sa do prúdu prosperity.  Realizácia našej osobnej misie priamo súvisí s našim vlastným sebarozvojom. Aby sme mohli začať odhaľovať svoju cestu odovzdania misie svetu potrebujeme začať vedome pracovať so svojím telom. Sfunkčniť a zdokonaliť jeho skryté schopnosti. Prejsť procesom individuizácie (stať sa samým sebou) prostredníctvom emocionálneho zrenia, práce s rodovým genofondom, otvorením sa schopnosti rozlišovať vlastnú zmyslovosť tak, aby nás nevábila z našej cesty preč.  

Vyššia Misia Zeme

Narodili sme sa do éry vzostupu planéty Zem a spoločne podstupujeme fázy prebúdzania sa - tzv. sekvenčné mosty, ktoré prinášajú svoje špecifické témy. Vďaka týmto časovým mostom sa meníme sami sebe priamo pred očami. Rozvíjame rôzne schopnosti ľudského tela a rozpamätávame sa na ďalšie "skryté", ktoré postupne odhaľujú rozmanité kultúry nášho sveta. 

Ozdravujeme svoje emócie, rozjasňujeme myseľ a tým sa meníme aj fyzicky. Týmto všetkým prechádzame od ľudského organizmu k superorganizmu. 

Znie to ako rozprávka alebo sci-fi scenár budúcnosti?  Veru nie. Ide o prirodzený tok života, ktorý môžeme vidieť na rôznych úrovniach v závislosti od našej vôle rozvíjať sa v schopnostiach, od množstva energetických kapacít a talentu rozpoznávať tieto úrovne. Záleží len od jednotlivca a jeho schopností použiť syntézu na prepojenie súvislostí medzi vedomosťami, telovou pamäťou, či iným zdrojom informácií a výsledok máme pred sebou ako mapu. 

Pomocou týchto prameňov vidíme svoje vlákno osudu a tak môžeme odhaliť svoju vnútornú misiu pre vyššie zámery Zeme. 

Byť vedomí v tejto sfére je ako ocitnúť sa uprostred siete utkanej z jasných zámerov vyššieho vedomia a objaviť vyššie hierarchie a usporiadania vyšších poriadkov. Nemá to veru ďaleko od vedecko-fantastického trháku z našich kín. Všetko so všetkým súvisí a aj zdanlivo malé "náhody" majú na naplnenie vyššej misie Zeme zásadný vplyv. 

Zorientovať sa v tejto spleti polí je rozhodnutie podstúpiť cestu k skutkovej podstate života. Je to cesta do večnosti, plná dobrodružstva, na ktorú potrebujeme odvahu, pokoru a vôľu milovať "živé" v každej podobe.

Slovo energia alebo sila je skloňované vo všetkých spomenutých prameňoch. Prichádzame do veku, kde sa tento pojem stáva predmetom nášho záujmu ako súčasť možnosti žiť a tvoriť na tejto planéte. 

Jedna z aktuálnych misií Zeme je náš prerod na genetickej úrovni s cieľom kultivovať ľudské vlastnosti k cnostiam a tým sa posunúť vo vedomí na novú úroveň porozumenia kozmológie nášho vesmíru a samotného života. Celá premena je datovaná od roku 1987 - 2045. 


Aktuálne sme súčasťou druhej vlny prebudenia, ktorá započala rokom 2012. 

 Akým sekvenčným mostom prechádzame a čo sa nám odohráva v tele a vedomí? 

Sekvenčné mosty 2012-2033

Články s 

Narodili sme sa do éry významných premien planéty Zem. Všetci spoločne podstupujeme zmeny vedúce k prebudeniu vedomia. Už viac ako dve storočia prechádzame evolučnou vlnou, ktorá mení štruktúry nášho bytia a existencie od základu. Čo to presne znamená a ako sa v tom zorientovať?

Sme súčasťou prebiehajúcej druhej vlny prebudenia, ktorá započala rokom 2012 a končí okolo roku 2033. Každá vlna sa v čase rozdeľuje na sekvenčné pásma - tzv. mosty. Mosty nám slúžia ako prechod z jednej energetickej frekvencie k druhej (z pravidla od nižších frekvencii k vyšším) tak, aby sa naše vedomie a telo plynule prispôsobilo k novému...