.

Človek ako nositeľ misie  

Každý z nás má svoju "malú" misiu, ktorú si sem pri svojom zrodení prináša. Kódy tejto misie objavujeme postupne vo svojom živote v situáciách, ktoré sú zavesené na pripravenom vlákne nášho osudu. Objavíme ich vo vlastnom učení a rozvíjame pomocou talentov a darov. Rozpletaním tohto vlákna sa kódy uvoľňujú vo forme nových návykov, zmien v myslení, či cítení. Ľudské vedomie zrodené v tele je ako nosič nového poznania, aby sa život odvíjal ďalej. Spriadame nite osudu spoločne. Takto sa my ľudia spoločne podieľame na tvorbe sveta a sme súčasťou vyššej Misie Zeme. 

Človek ako nástroj misie

Ľudský osud je poskladaný z troch častí. Z odhaľovania vlastnej misie, otvorenia svojho srdca vyšším princípom a uvoľnenia sa do prúdu prosperity.  Realizácia našej osobnej misie priamo súvisí s našim vlastným sebarozvojom. Aby sme mohli začať odhaľovať svoju cestu odovzdania misie svetu potrebujeme začať vedome pracovať so svojím telom. Sfunkčniť a zdokonaliť jeho skryté schopnosti. Prejsť procesom individuizácie (stať sa samým sebou) prostredníctvom emocionálneho zrenia, práce s rodovým genofondom, otvorením sa schopnosti rozlišovať vlastnú zmyslovosť tak, aby nás nevábila z našej cesty preč.  

Vyššia Misia Zeme


Aktuálne sme súčasťou druhej vlny prebudenia, ktorá započala rokom 2012. 

 Akým sekvenčným mostom prechádzame a čo sa nám odohráva v tele a vedomí? 

Sekvenčné mosty 2012-2033