ČINY

V štádiu osobnostného zrenia počas nášho života prirodzene prechádzame od slov k činom. Tu je pár príkladov z môjho života, ktoré sú funkčné, rozvíjajú sa alebo už doslúžili.

Tanečno-pohybový systém určený pre osobnostný rozvoj pre všetky vekové kategórie. 

Funkčná komunita žien v regióne Novohrad, ktorá spolu tvorí a podporuje lokálne spoločenstvá a aktivity, vzájomne sa podporuje v rodinnom kruhu, remeselných aktivitách a pod.