Odložené

Jednotlivé tanečné moduly majú svoje špecifické tematické zameranie na konkrétne oblasti života. Témy modulov sú medzi sebou citlivo previazané tak, aby boli jednotlivé kroky pre každého zrozumiteľné a rešpektujúce k vlastnej dynamike a prežívaniu jednotlivca. Bez ohľadu na vek a pohlavie môže ktokoľvek pracovať na vlastnom sebarozvoji rôznymi dostupnými spôsobmi a postupným sebapoznaním premeniť svoju "starú" sebaverziu na "novú".   

Pričom najviac som si to uvedomila? Pri TANCI SLOVE.

Tieto dva veľké vesmíry pohybu a slova som neustále vzájomne prepájala a robím to aj dnes v mojej práci s ľuďmi. Záblesky "živosti" som vnímala v tanci, pri správne zvolenom slove a hlavne pri konkrétnom čine. No mala som len navnímané svoje pocity a tie ešte zatiaľ nemajú žiadnu "odbornú garanciu" exaktnej vedy. Tak som sa začala vzdelávať - zoširoka :-). Moja bádateľská duša prijala výzvu pátrať po súvislostiach a humanitné vedy mi ich odhalili v celej kráse .

Cesta poznania a zážitkov na vlastnom tele ma doviedla k otázkam ľudskosti, rovnosti a dôstojnosti človeka. Odpovede potvrdili moje vnemy z mladosti, že všetci bez rozdielu oplývame mocnými schopnosťami samoregulácie organizmu, tvorby života a neobmedzeného potenciálu síl nájsť seba samého a doslova "svietiť." 

Žiť život z miesta,, ktoré je sídlom hlbokej lásky a duše.

Moje učenie prebieha vo sfére vzťahovosti k životu skrze spojenie sa so svojimi emóciami. Prináša živú energiu v pohybe a slove. Vytvára mosty medzi dvoma brehmi. Spája zdanlivo nespojiteľné súvislosti. Dokážem vycítiť tvoju ochotu sa podvoliť alebo vzdorovať vyššej pravde a pomôžem ti nájsť vlastnú cestu a vidieť súvislosti k rozuzleniu tvojho autentického príbehu v tomoto živote.

Práve to mi pomohlo neskôr vidieť svoju schopnosť uviesť veci do praxe nezávisle, silne a s veľkou rýchlosťou.

mi umožňuje pracovať s javmi spojenými s transformáciou a sama ich vo svojom osobnom živote prežívam ako pozorovateľ alebo "priamy účastník".

ovplyvnila ma andská kozmologia, posvätná geometria, jung, steiner, human design, genové kliče, egypká mytologia, etlnologia vystudovana, a pod.


chce to však posun vo vedomí - investovať ľudskosť, duševné sily

a energiu zo seba

do okolitého sveta.

To chce odvahu, vytrvalosť, čestný prístup a oddanosť silám života.

.

Tanečné dielne vznikli v roku 2019 v mojom rodnom meste v Lučenci. Koncept tanečných dielní je postavený hlavne na posune a podporení zmien v živote, na ktoré potrebujeme vygenerovať viac energie ako bežne.

Aby sme mohli zmenou prejsť, potrebujeme veci vo svojom živote správne pomenovať, uvidieť ich, aby sme vedeli, čo ideme realizovať a kam sa chceme posunúť, aby sme tým získali zmysel a odpovede na otázku prečo.

Následne videný zmysel nám vytvorí cesty na to AKO a potom už prichádza živý proces premeny - niekedy je spojený s bolesťou inokedy s eufóriou. Tzn. že želané prechádza systémom. Vytvára sa zápis v tele.

V tanci sa dá prepísať veľa "kódov" našej duše a tým sa telo dokáže rýchlejšie uzdraviť, správne regenerovať a vitalizovať vnútorné prostredie (orgány a pod.).

Na emocionálnej úrovni nám pomáha prepúšťať emócie a dovoľuje nám cítiť celé spektrum vlastnej emocionality. Uvoľňuje mentálne presvedčenia a zanecháva myseľ JASNÚ. Tanec je nástroj, ktorý nám pomáha v sebe objaviť náš vnútorný KOMPAS.

Smelo do toho!

Pomôžu ti uplatniť svoju vlastnú stratégiu, ako prežiť svoj život v plnej energii a svoje rozhodnutia realizovať v súlade so svojou cestou. Dovolia ti zažiť zmenu, ktorá môže ostať trvalá . 

1. Vnútorný tanečník 

2. Energia Uzemnenia 

3. Vlny dynamiky života (5x TD)

4. Emocionalita (2x TD)

6. EGO (2x TD)

7. Zmyslovosť 

8. Energetika tela 

9. Cyklickosť a premenlivosť života 

10. Záver - absolvenstký list

Súčasťou prvého modulu je ONLINE podpora, ktorá obsahuje ďalšie poznatky rozvíjajúce hlbšie súvislosti k tematickým okruhom tanečného modulu, formou kurzov, tréningov, návodov, či praktických techník. Každý tanečník môže pracovať  aj formou pracovných listov a pravidelných newsletterov. 

VIDEO podpora

 • UZEMNENIE 

VIDEO kurzy (mimo poplatku)

 • Ženský kompas I.
 • Ženský kompas II.

To je presne to, s čím Ti môžem pomôcť 

Provedu tě krůček po krůčku, aktivujeme společně tvé tělo
pro otevření se prožitku Božství díky tanci, pohybu a hudbě.

Aktuálne podujatie

Záväzná prihláška 

TANCUJÚCI STROM

AKÉ STROMY ?

 • Orech čierny (volnokorenný cca. 3€ ks)
 • Orech kráľovsky
 • Gaštan jedlý
 • Drienka veľkoplodá
 • Dula
 • Hloh veľkoplodý
 • Čerešňa neskorá
 • …ale môžete zakúpiť akýkoľvek OVOCNÝ STROM vo výške od 100 cm.

NAVIGAČNÉ VIDEO 

PRE TEBA

Toto všetko sa dozvieš:

 • Čo je SvetLa dance system?
 • Aký modul si môžeš vybrať?
 • Kde sa môžeš prihlásiť/registrovať?
 • Špeci pozvánka pre teba!
 • Odkazy na záver 

Vitaj v druhom tanečnom module, kde sa ponoríš za svojim vzťahom k sebe.

Modul ZREJEM V TELE je zameraný na proces premeny postojov z detstva a puberty a tým otvára cestu zrenia v témach, ktoré nás často na nevedomej úrovni ovplyvňujú v tvorbe svojho života a vo vzťahoch. Dupkajúce narcistické Ego z detstva alebo zaseknutie v "Jástve" puberty dokážeme v pohybe premeniť a uvoľniť  do novej energie využiteľnej v sociálnej , psychickej a fyzickej oblasti človeka.  


POPIS MODULU

TEMATICKÉ OKRUHY

ROZSAH MODULU

 • v tanečnom module sa zoznámiš s metódou práce v morfo-genetickom poli a kontemplatívnym tancom. Táto metodika ti pomôže  pri práci s vybranými témami životného cyklu človeka v pohybe a tanci. 
 • naučíš sa  vedome vnímať, pomenovať a spracúvať traumy, či  bloky z obdobia dospievania 0-21 rokov. 
 • psychologicky prínosom je  premena postavenia v rodinnom a spoločenskom systéme, čo je spojené s prílevom energie do tela a obnovenou "chuťou do života". 
 • fyzicky dochádza k hlbšiemu uvoľneniu tela, spojeniu s pocitmi, ktoré boli ukryté pod nánosom už nefunkčných presvedčení a možnosti podporiť schopnosť byť sám/a sebou. 
 • dôkladne spoznáš 5 dôležitých vývojových etáp života - rodičovské obdobie- Matka, Otec, obdobie puberty, etapu vstupu do spoločnosti  a tému smrti. 
 • tanečno-pohybové techniky v kombinácií s úlohami prinášajú odľahčenie v rozhodovaní, otvorenejšie vzťahy, vymedzenie hraníc, opustenie vrtochov z dospievania, ...
 • Získaš praktické pomôcky a návody do svojho života, ktoré využiješ aj mimo tanca vo svojej každodennosti. 

Tematické okruhy tvoria základnú štruktúru tanečných dielní, či workshopov Svetla Dance System

Individuálne podľa tanečnej skupiny môžu byť chronologicky menené, či doplnené o ďalšie témy podľa nastavenia a potrieb tanečníkov v skupine tak, aby bol zachovaný transformačný charakter programu a celého modulu.

1. Metodika kontemplácie a morfogenetických polí. (2x TD)

2. Cyklus zrodu - Matka (4x TD)

3. Cyklus detstva - Otec (4xTD)

4. Cyklus puberty - Jástvo (4x TD)

6. Cyklus spoločnosť (3x TD)

7. Cyklus smrť (4xTD)

8. Záver - absolvenstký list


Súčasť modulu tvorí 5 prechodových ceremónií, viazaných na ukončenie každého cyklu. 

Prechody medzi otvorením a zatvorením ďalšieho cyklu sú významným prvkom, ktorý pomáha k vykoreneniu pôvodných presvedčení a integrácií nových zápisov so samotného procesu prechodu. 

Modul je určený len pre absolventov tanečného modulu č.1, SOM V TELE.

 • Tanečný modul ZREJEM V TELE je možné absolvovať formou tanečných dielní (len v mestách BB kraja) alebo celodenných workshopov (celé SVK).
  • 24x tanečná dielňa: trvanie 120 min. /1x týždenne
  • 8x tanečný workshop:  trvanie 6 hod. / 1x mesačne (3 hod. doobeda , pauza na obed 3 hod. poobede) 9:00 -12:00 / 13:30- 16:30 pre skupinu cca. 10 ľudí.

VIDEO PODPORA

Súčasťou druhého modulu je video podpora, ktorá obsahuje ďalšie poznatky rozvíjajúce hlbšie súvislosti k tematickým okruhom tanečného modulu, formou kurzov, tréningov, návodov, či praktických techník.

VIDEO podpora 

 • ZRANENIA 
 • POLARITA 

VIDEO kurzy (mimo poplatku)

 • SILA RODU
 • SMRŤ - POMINUTEĽSNOSŤ ŽIVOTA

ZREJEM V TELE

Kúpou tohto modulu si rezervujete miesto v tanečnej skupine. Aktuálne sa modul č.2 otvára v dvoch mestách. Dielne prebiehajú formou pravidelných stretnutí 1x do týždňa. Spoločne nás čaká 19 stretnutí + 5 prechodových ceremónií, ktoré zakončujú jednotlivé tematické cykly. VARIANTY: Banská Bystrica: začíname  5 .3. 2024 - 11.6.2024    NIYAMA YOGA STUDIO (Horná 14), každý utorok od 19:00 hod. Lučenec: začíname 15.2 .2024 - 20.6.2024 Telocvičňa Stredná zdravotnícka škola , každý štvrtok  od 16:30 hod. PLATBA: Platbu môžete uhradiť v plnej výške alebo je možné rozdeliť ju na 3 až 5 časti. Zaplatíte zálohu v hodnote 50  € a zvyšné sumy zaplatíte podľa určených splátok po dohode s lektorom. Storno podmienky: 50% storno 3 dni pred začiatkom kurzu, v prípade náhradníčky 0% storno počas kurzu 100% storno ( závažné dôvody sú riešené individuálne) Modul obsahuje: 19x tanečná dielňa 5x prechodová ceremónia  VIAC O MODULE TU !

Cena od 50,00 €


  Modul  DUŠOU V TELE je zameraný na obnovu a sprístupnenie energetických zdrojov nášho tela cez prijatie celistvého pohľadu na seba samých. Tanečno-pohybová metóda prináša hlboký vhľad do zavretých častí našej duše a ich následné prijatie. To vedie k obnove vitálnych zdrojov tela a obnovuje autentickú "vzťahovosť" človeka k svetu, bez prítomnosti drám a ilúzií v takej miere, do akej sa dokáže tanečník vo svojom vedomí otvoriť. 


  POPIS MODULU

  TEMATICKÉ OKRUHY

  ROZSAH MODULU

  • v tanečnom module sa zoznámiš s novou tanečnou metódou zameranou na prácu s vnútorným konfliktom oddelenosti od toku života a  "zdrojovania seba".  
  • naučíš sa  vedome používať svoje telo v pohybe ako "alchymistický nástroj" na premenu energie (pocitu/emócie) z jednej kvality na druhú. 
  • po "zazdrojovaní", sa oboznámiš s  novými poznatkami o silách a časo-priestorovosti vnútorného a vonkajšieho sveta človeka, čo prináša nové príležitosti k tvorbe vlastnej cesty a realizácie seba v priestore a čase.
  • Kontemplačný charakter práce v pohybe a tanci priamo podporuje schopnosť "odovzdať" seba životnej sile a otvára rešpektujúci priestor pre život druhých ľudí a vzťahu k prírode.
  • tanečno-pohybové techniky v kombinácií s úlohami spojenými s kreslením a mapovaním  prinášajú odľahčenie z "naučenej" spirituality a ezoterických vplyvov, ktoré vedú k plnohodnotnému prežívaniu seba v "obyčajnosti bytia", bez drám a ilúzií. 
  • Získaš praktické pomôcky a návody do svojho života, ktoré využiješ aj mimo tanca vo svojej každodennosti. 

  Tematické okruhy tvoria základnú štruktúru tanečných dielní, či workshopov Svetla Dance System

  Individuálne podľa tanečnej skupiny môžu byť chronologicky menené, či doplnené o ďalšie témy podľa nastavenia a potrieb tanečníkov v skupine tak, aby bol zachovaný transformačný charakter programu a celého modulu.

  1. Metodika "zdrojovania"  (5x TD)

  2. Mapovanie zdrojov (5x TD)

  3. Sily existencie 

  4. Roviny existencie

  5. Ilúzie vs. SNY

  6.  Drámy vs. VÍZIE

  7. SPOJENIE v zdroji (5x TD)

  8. Záver - absolventský list

  Ukončenie modulu "pristátie v sebe", je spojené s kolektívnou prácou tanečnej skupiny, vo forme vytvorenia  a zdieľania podpornej aktivity, podujatia, či udalosti v umeleckej, vzdelávaco-osvetovej oblasti alebo oblasti spojenej so životným prostredím.

  Modul je určený len pre absolventov tanečného modulu č.2, ZREJEM V TELE.

  Tanečný modul DUŠOU V TELE je možné absolvovať formou tanečných dielní (len v mestách BB kraja) alebo celodenných workshopov (celé SVK).

  • 20x tanečná dielňa: trvanie 120 min. /1x týždenne
  • 7x tanečný workshop:  trvanie 6 hod. / 1x mesačne (3 hod. doobeda , pauza na obed 3 hod. poobede) 9:00 -12:00 / 13:30- 16:30 pre skupinu od 10 ľudí.

  VIDEO PODPORA

  Súčasťou tretieho modulu je video podpora, ktorá obsahuje ďalšie poznatky rozvíjajúce hlbšie súvislosti k tematickým okruhom tanečného modulu, formou kurzov, tréningov, návodov, či praktických techník.

  VIDEO podpora

  • ROZDIELY vonkajší a vnútorný svet

  VIDEO kurzy

  • SNY A VÍZIE