Odložené

Jednotlivé tanečné moduly majú svoje špecifické tematické zameranie na konkrétne oblasti života. Témy modulov sú medzi sebou citlivo previazané tak, aby boli jednotlivé kroky pre každého zrozumiteľné a rešpektujúce k vlastnej dynamike a prežívaniu jednotlivca. Bez ohľadu na vek a pohlavie môže ktokoľvek pracovať na vlastnom sebarozvoji rôznymi dostupnými spôsobmi a postupným sebapoznaním premeniť svoju "starú" sebaverziu na "novú".   

Pričom najviac som si to uvedomila? Pri TANCI SLOVE.

Tieto dva veľké vesmíry pohybu a slova som neustále vzájomne prepájala a robím to aj dnes v mojej práci s ľuďmi. Záblesky "živosti" som vnímala v tanci, pri správne zvolenom slove a hlavne pri konkrétnom čine. No mala som len navnímané svoje pocity a tie ešte zatiaľ nemajú žiadnu "odbornú garanciu" exaktnej vedy. Tak som sa začala vzdelávať - zoširoka :-). Moja bádateľská duša prijala výzvu pátrať po súvislostiach a humanitné vedy mi ich odhalili v celej kráse .

Cesta poznania a zážitkov na vlastnom tele ma doviedla k otázkam ľudskosti, rovnosti a dôstojnosti človeka. Odpovede potvrdili moje vnemy z mladosti, že všetci bez rozdielu oplývame mocnými schopnosťami samoregulácie organizmu, tvorby života a neobmedzeného potenciálu síl nájsť seba samého a doslova "svietiť." 

Žiť život z miesta,, ktoré je sídlom hlbokej lásky a duše.

Moje učenie prebieha vo sfére vzťahovosti k životu skrze spojenie sa so svojimi emóciami. Prináša živú energiu v pohybe a slove. Vytvára mosty medzi dvoma brehmi. Spája zdanlivo nespojiteľné súvislosti. Dokážem vycítiť tvoju ochotu sa podvoliť alebo vzdorovať vyššej pravde a pomôžem ti nájsť vlastnú cestu a vidieť súvislosti k rozuzleniu tvojho autentického príbehu v tomoto živote.

Práve to mi pomohlo neskôr vidieť svoju schopnosť uviesť veci do praxe nezávisle, silne a s veľkou rýchlosťou.

mi umožňuje pracovať s javmi spojenými s transformáciou a sama ich vo svojom osobnom živote prežívam ako pozorovateľ alebo "priamy účastník".

ovplyvnila ma andská kozmologia, posvätná geometria, jung, steiner, human design, genové kliče, egypká mytologia, etlnologia vystudovana, a pod.


chce to však posun vo vedomí - investovať ľudskosť, duševné sily

a energiu zo seba

do okolitého sveta.

To chce odvahu, vytrvalosť, čestný prístup a oddanosť silám života.

.

Tanečné dielne vznikli v roku 2019 v mojom rodnom meste v Lučenci. Koncept tanečných dielní je postavený hlavne na posune a podporení zmien v živote, na ktoré potrebujeme vygenerovať viac energie ako bežne.

Aby sme mohli zmenou prejsť, potrebujeme veci vo svojom živote správne pomenovať, uvidieť ich, aby sme vedeli, čo ideme realizovať a kam sa chceme posunúť, aby sme tým získali zmysel a odpovede na otázku prečo.

Následne videný zmysel nám vytvorí cesty na to AKO a potom už prichádza živý proces premeny - niekedy je spojený s bolesťou inokedy s eufóriou. Tzn. že želané prechádza systémom. Vytvára sa zápis v tele.

V tanci sa dá prepísať veľa "kódov" našej duše a tým sa telo dokáže rýchlejšie uzdraviť, správne regenerovať a vitalizovať vnútorné prostredie (orgány a pod.).

Na emocionálnej úrovni nám pomáha prepúšťať emócie a dovoľuje nám cítiť celé spektrum vlastnej emocionality. Uvoľňuje mentálne presvedčenia a zanecháva myseľ JASNÚ. Tanec je nástroj, ktorý nám pomáha v sebe objaviť náš vnútorný KOMPAS.

Smelo do toho!

Aktuálne podujatie

Záväzná prihláška 

TANCUJÚCI STROM

AKÉ STROMY ?

  • Orech čierny (volnokorenný cca. 3€ ks)
  • Orech kráľovsky
  • Gaštan jedlý
  • Drienka veľkoplodá
  • Dula
  • Hloh veľkoplodý
  • Čerešňa neskorá
  • …ale môžete zakúpiť akýkoľvek OVOCNÝ STROM vo výške od 100 cm.