Budeš žiť

05.02.2022

"Darujem ti dôstojnosť. Dôstojnosť, žiť ako človek. Byť človekom v jeho pravom slova zmysle. V jeho najprirodzenejšom význame."

Ľudstvo je živý organizmus .... Budeš žiť tak, aby si svojou energiou nikoho nevyrušovala a nikomu nezavadzala, ani sama sebe.  

Budeš žiť tak, aby si svojou energiou nikoho nevyrušovala a nikomu nezavadzala, ani sama sebe. Budeš svet vidieť v plnej sile a kráse, ako dýcha. Keď budeš vyslovovať slová, budeš cítiť ako ťa počúvajú listy na stromoch, kvety na lúkach a lietajúci vtáci na oblohe. Pozornosť všetkého živého a jasnejší cit, že si vypočutá a braná na zreteľ ti umožní vyslovovať idei ľudského srdca v súlade s kolektívom. Všetko bude počúvať, čo hovoríš, čo mieniš, čo si zo svojho ticha vedome vyslovila.

Rešpekt a úcta k všetkému živému bude vyvierať z úcty k vlastnej živosti, ktorá bude vo vedomí vnímaná ako spoločná. Prostredníctvom nehy a jemnosti pochádzajúcej z hlbín tvojej vlastnej podstaty zostríš svoje zmysly, ktoré sa otvoria do svojej skutočnej podstaty. Tvoja koncentrovaná pozornosť k nim ich navráti k prirodzenej funkcii intuitívneho konania. Staneš sa Jasnocitnou. Skrze túto vlastnosť sa budeš orientovať v okolitom prostredí a tvoriť svoj život plnohodnotne.

Čas sa zmení na cyklické rytmy, ktoré budeš rozoznávať na základe najstaršieho kozmického rytmu. Rytmu nádychu a výdychu. Nič nebude merateľné, všetko bude predpokladateľné. Analýzou rytmov prirodzene odhalíš ich vlnenie, silu, formu vyjadrenia a tvar v priestore. Rozplynieš sa v čase, zrodíš sa v rytmoch. Budeš vedieť, čo ťa čaká, aká sila prichádza, v akej fáze, ako vyzerá. Samovoľne sa podvolíš životným rytmom a prestaneš im odolávať. Staneš sa Jasnozrivou.

Bez limitov sa staneš slobodnou, rešpektujúcou bytosťou zvanou ČLOVEK. Všetko, čo bolo povedané ti prináleží zákonným právom tohto kozmu. To ti vráti vlastnú dôstojnosť, z ktorej môžeš slobodne jednať v plnohodnotnej výbave aká je človeku vlastná a prirodzená. Staneš sa vyjadrením seba samej, prirodzenosti, ktorou si a v ďalšom rozvíjaní tak môžeš prijať svoju božskú podstatu ako jeho vlastné vyjadrenie.

Prirodzená výbava schopností človeka v tebe rozpustí pocity výnimočnosti a nadradenosti nad prírodné a ľudské. To k čomu vzhliadaš nebude viac modlou. Povstaneš z popola a narovnáš svoj chrbát, zdvihneš zrak spred seba a zahľadíš sa na horizonty všetkého živého. Tvoj krok bude pevný bez balansu. Telo zdravé bez choroby a vzťahy naplňujúce neustálym dávaním seba samej. Pocity osamotenia zmiznú, nahradí ich všadeprítomná láskavosť existencie, ktorá dáva a ty jej. Neustálym prijímaním a dávaním (nádychom a výdychom) budeš sama ďalším rytmom tejto galaxie.