Genetické vlny prebudenia

15.02.2022

Narodili sme sa do éry významných premien planéty Zem. Všetci spoločne podstupujeme zmeny vedúce k prebudeniu vedomia. Už viac ako dve storočia prechádzame evolučnou vlnou, ktorá mení štruktúry nášho bytia a existencie od základu. Čo to presne znamená a ako sa v tom zorientovať? 

Prechádzame dynamickou zmenou v dejinách evolúcie našej planéty. Na kolektívnej úrovni podliehame rozsiahlej genetickej mutácií, ktorá nás postupne zasahuje aj na úrovni individuálnej. Spektrum nášho vedomia sa oslobodzuje z pozície obete a tvorí nové morfogenetické pole slobody a jednoty. Nachádzame sa v časovom období, kedy sa presúvame od ego JA do ego MY. 

Nové frekvenčné pásma tvoríme tým, že sme schopní viac vnímať tieto role obetí v našich životoch. Tým, že sa vymaňujeme spod tejto nízkej frekvencie posúvame tých, ktorým sa tento jav otvorenia sa slobode už podaril a súčasne otvárame pole pre tých, ktorý sa prebúdzajú. Je to ako jemná pavučina vedomia, ktorej dávame viac a viac pozornosti. Spolupracujeme. 

V súčasnosti sme takmer v cieli druhej sekvencie prebudenia a čaká nás tretia. Aby sa nám ľahšie orientovalo, kde presne sa v čase a priestore v rámci týchto zmien nachádzame, potrebujeme sa zoznámiť s tzv. Majstrovskou genetickou sekvenciou prebudenia. 


Majstrovská genetická sekvencia 

Sekvencia v sebe nesie tri významné priesečníky planetárneho prebúdzania v priebehu štyridsiatich rokov. Ide o tri vlny prebudenia, ktoré na nás vplývajú všetky naraz až do ukončenia tohto prechodu. Samotné vrstvenie jednotlivých vĺn prebieha počas celej časovej línie, od počiatku a postupne sa na seba vrství a prekrýva. Preživšia generácia, tak môže zreteľne vnímať a cítiť nástup a vrstvenie jednotlivých vĺn ako tlak prejavujúci sa na psycho-somatike tela. Dopady zmien v tejto sekvencii sa budú prejavovať v čase a priestore niekoľko stoviek rokov.  

Prvá vlna (1984-2012)

V rannom štádiu sekvencie prichádza prvá vlna prebudenia, ktorá na nás vplýva nepretržite aj v súčasnosti. Pre túto vlnu je charakteristické, že nás dostáva z fázy dezorientácie do fázy uzemnenia a rovnováhy. Ide o obdobie najväčších premien vo fyzickom a psychickom systéme človeka. Emočný systém sa môže vyslovene rúcať, otvárame sa fáze oslobodenia sa a vymanenia sa zo starých štruktúr, čo môže mať za následok nové vzťahové väzby, zamestnanie, záujmy, sťahovanie sa z miesta na miesto - hľadanie svojho "nového domova".

Druhá vlna (2012 -2030)

Prínosom druhej vlny prebudenia je predovšetkým otvorenie genetického kódu k tvorbe základov nového sveta. V tomto čase dochádza k napájaniu ľudstva na edenské vedomie bytia. K harmonizácií z prvej vlny sa pridáva toto nové vedomie, prebúdzajúce semienka spomienok nového poriadku sveta. Stále pokračuje prebudovávanie solárneho centra, v ktorom sa vyrovnávajú živly mužsko-ženského princípu do rovnováhy. Výsledok tohto javu sa v našich životoch prejavuje ako porozumenie voči druhej polarite a otvára v nás témy vyššieho chápania sexuality a zvedomovania si vzťahov vo svojom živote. Žijeme dobu vedomú v mnohých aspektoch života. Toto zvnútornenie sa v každej ľudskej bytosti vedie k premene sveta smerom zvnútra von.

Tretia vlna (2030 - 2045)

Nástupom tretej vlny prichádzame k fáze prebudenia, ktorá v sebe ponesie nesmierne vysoké frekvencie osvietenia. Vrstvenie jednotlivých spôsobuje mutáciu solar plexu, ktorý sa postupne stáva našim novým centrom vedomia. Mentálne telo sa prejasní a všetko v našom vnútornom "hluku" stíchne. Riadenie preberie empatický solar plexus. Ide o náročnú premenu v genetickom kóde ľudstva, ktorá môže so sebou priniesť aj posledný vzdor opustiť staré centrum riadenia so všetkými vzorcami a pravidlami. Napriek akýmkoľvek prežitkom sa vedomie zvitalizuje a na prelome druhej a tretej vlny nastúpi definitívne vedomie radosti, uvoľnenia a blaha, ktoré sa bude postupne integrovať do hmoty nasledujúcich niekoľko generácií.


Šťastnú cestu na vlnách evolúcie.